ALGEMENE INFORMATIE  |  GENERAL INFORMATION

☆☆ Nederlands

 • (Hoek)kavel V18 ligt in het Derde District van Curaçao, Grote Berg, verkavelingsplan tweede fase, deelfase twee.
 • Kavel V18 heeft een grootte van 504 m² conform het schetsontwerp en 515 m² volgens de meetbrief van het Kadaster.
 • Hoekkavel V18 is langs verschillende wegen te bereiken. Bijvoorbeeld door vanaf de Weg naar Westpunt de Kaya Grote Berg in te rijden en dan de tweede zijstraat rechts, de Kaya Baganja, te nemen. Op de hoek van de tweede linkerzijstraat ligt de kavel aan de overzijde van de straat.
 • Op de kavel mag één woning worden gebouwd met één bijgebouw. Zie ook: Bouwvoorschriften voor meer informatie.
 • De hoogtelijn van 66 m boven zeeniveau wordt bij kavel V18 bereikt. Hoekkavel V18 ligt goed op de wind, de NO-passaat.
 • De infrastructuur is nog niet openbaar. Daarom is er een VVE die, onder andere, de kosten van de straatverlichting voldoet. De bijdrage aan de VVE is ANG 15,– per maand.
 • Overdracht van de kavel vindt plaats bij een notaris te Curaçao. Kosten voor rekening van koper. Bij overdracht is 4% overdrachtsbelasting verschuldigd. Jaarlijks moet onroerende zaak-belasting worden voldaan.
 • De vraagprijs voor (hoek)kavel V18 is ANG 89.000 k.k.
Hoekkavel V18: Satellietfoto | Corner lot V18: Satellite image

Hoekkavel V18: Satellietfoto
Corner Lot V18: Satellite image

Hoekkavel V18: Hoogtekaart (detail) | Corner lot V18: Contour map (excerpt)

Hoekkavel V18: Hoogtekaart (detail)
Corner Lot V18: Contour map (excerpt)

☆☆ English

 • Corner lot V18 is situated in the Third District of Curaçao, Grote Berg, subdivision plan phase 2, part 2.
 • The lot has a size of 5,425 sq.ft. as stated in the subdivision plan and 5,500 sq.ft. according to the certificate issued by the Curaçao Land Registry Office and Public Registers.
 • By car lot V18 can be reached in a number of ways. For instance: coming from the Road to West Point, drive into the Kaya Grote Berg, then take the second street on the right: Kaya Baganja. At the corner of the second street on the left, the building plot is situated on the opposite side of the street.
 • On corner lot V18 one detached house and one outbuilding may be erected. See also: Building Code for more information.
 • The altitude of 216 ft. above sea level is reached at the lot. Corner lot V18 is well positioned on the Trade Wind.
 • At the moment the infrastructural amenities for the subdivision are privately funded. The monthly Homeowners Association’s fee is ANG 15.
 • Costs of the transfer of ownership of lot V18, to be effected through a Notary Public in Curaçao, are borne by the buyer. The property transfer tax is 4%. Property tax must be paid annualy.
 • Asking price for corner lot V18 is ANG 89,000 plus costs.

Comments are closed